8. 10. 2018

Vedeme děti ke sportu smysluplně?

Rádi pozorujeme naše děti a svěřence v pohybu. Je v něm neuvěřitelná lehkost, energie a radost. Dítě pohybem objevuje sebe, své možnosti, vlastní sílu, učí se být vytrvalé, zvládat neúspěch. Posiluje své tělo i svou psychiku sám, ze své iniciativy. Pohyb jej zkrátka těší. Tato vnitřní motivace a radost z pohybu jako takového je mnohdy při výchově sportovců podceňována. Přitom se jedná o jeden z nejdůležitějších faktorů majících vliv na dlouhodobé setrvání dítěte v daném sportovním odvětví.

Děti jsou často hodnoceny za výsledek ne za proces. Jsou vystaveny vysokým nárokům, které nedokáží adekvátně zpracovat. Tyto děti jsou pod silným výkonnostním tlakem, tíha očekávání zpravidla negativně ovlivňuje další psychický vývoj jedince, dokonce může vést k fyzickým komplikacím zdravotního stavu dítěte. Jedinec dělá vše pro dosažení „svého“ cíle, tedy vítězství, a to i za cenu porušení morálních zásad svých, své rodiny, sportovní společnosti. Pokud budeme společně s dítětem hodnotit jeho úsilí a průběh daného sportovního výkonu, budeme jej učit nejen jak zvládat prohru a neúspěch, ale také jak analyzovat proces a jak s daným výstupem dále pracovat.

Dalším činitelem, který ovlivňuje dlouhodobý zájem o aktivitu, jsou volní vlastnosti. Přestože je dnešní doba plná možností, stále žijeme ve světě, který vyžaduje dodržování jistých pravidel. Díky nim víme, jak se pohybovat na komunikacích, komu dát přednost při jízdě v autě. Se samozřejmostí platíme účty, chodíme včas do práce, kde dodržujeme další, jasně stanovená pravidla. S podobnými pravidly a omezeními se setkávají nebo budou setkávat naše děti ve škole, ve sportu, v životě. Chceme-li děti naučit sebekontrole, odpovědnosti, vytrvalosti ad. volním vlastnostem, nastavme limity.

Limity jsou v životě důležité. Sice nám v něčem brání, ale současně nás chrání. Dítěti dáme přilbu, když se jede projet na kole. Není to příjemné, ale chrání jej před vážným úrazem. Aby se mohlo dítě úspěšně socializovat musí respektovat určitá pravidla dané skupiny a to stejné očekává od ostatních. Děti moderní doby, mohou mít vše, na co si jen vzpomenou. Naše nejmenší tak mnohdy my sami okrádáme o proces očekávání, těšení se na něco, děti nemusejí přemýšlet nad tím, jaké úsilí by mohli vynaložit k dosažení svého cíle. Nesetkávají se s laskavým odmítnutím a důvěrou vychovatele, že dítě odmítnutí zvládne. Dopřejme našim dětem prožít první frustrace z omezení jejich osobnosti v laskavém rodinném prostředí. Tam, kde je dítě bezpodmínečně milováno, kde se cítí bezpečně.

autorka článku: Mgr. Nikola Dreslerová - absolventka našeho akreditovaného Montessori kurzu


Marian Jelínek profilNa dvě zásadní otázky, které si kladou trenéři, rodiče, učitelé i vychovatelé:
  • Jak mám své dítě správně motivovat a rozvíjet jeho psychickou odolnost?
  • Jak vést dítě k pohybu, aby si ho zamilovalo a vydrželo u něj?
odpověděl sportovní psycholog PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

ROZHOVOR S MARIANEM JELÍNKEM A ATMOSFÉRU Z PŘEDNÁŠKY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT V GALERII >

9. 6. 2022

3 dovednosti dítěte, aby se nástup do MŠ podařil


Jak usnadnit dítěti nástup do školky? Sepsala jsem pro vás ty nejzákladnější dovednosti, bez kterých se nastupující předškolák ve školce neobejde, a přitom se společensky čím dál více podceňují. Článek zřejmě není dokonalý, nejsem žádná spisovatelka, ale psala jsem ho s nejlepším úmyslem. Chci ochránit maminky před zbytečným

29. 3. 2019

Zpětná vazba aneb proč to všechno dělám

Záleží mi, aby se kurzisté na Velkém akreditovaném Montessori kurzu, ale i na ostatních akcích, které pořádáme cítili uvolněně, otevřeně. Naše setkání neberu jako jeden z dalších vzdělávacích kurzů, ale jako čas strávený se spřízněnými dušemi. Dny, které společně prožíváme, otevírají cestu, jak být našich dětem nejlepšími učiteli a průvodci na

31. 10. 2018

Jak správně ne/trestat dítě

Dát dítěti najevo, že svým jednáním překračuje hranice je v pořádku. Chceme z něj vychovat slušného člověka a ne sobce, který žije v domnění, že se mu všichni budou klanět. Nastavit ale hranice tak, abychom to v přísnosti nepřeháněli není vždy jednoduch

23. 6. 2020

Prázdniny po karanténě

1. Jak přistupovat k letošním prázdninám, které zákonitě budou jiné - po karanténě, kdy jsme spolu doma trávili mnohem více času než kdy jindy, s obavami, zda se virus opět nerozšíří a zda vůbec školy budou na podzim fungovat atd.? Jak a k čemu letošní prázdniny využít? jak si je fakt užít?

2. 7. 2019

3 tipy, jak udělat hezké prázdniny dětem i sobě

15. 2. 2019

Jak vybrat dobrou Montessori školku

Líbí se vám Montessori metoda a rádi byste přihlásili své dítě do Montessori školky? Pak si přečtěte 10 rad, jak vybrat správnou Montessori školku. Stejně jako každý jiný obor, i Montessori je o lidech. A tak abyste při výběru školky nenaletěli pouhým slibům, sepsala jsem deset doporučení, čemu byste měli věnovat pozornost, než přivede své dítě k zápisu.

13. 11. 2018

Cesta k předání hodnoty ženství

Představte si, že nastalo období zimy. Chlad a mráz pomalu přichází. Matka i dcera by potřebovaly nový kabát. Rodina má však peníze pouze na jeden. Která z nich jej má dostat?

15. 10. 2018

Řešení agresivity u dětí

Agresivita dětí je v naší společnosti čím dál více diskutovaným problémem. Mohlo by se zdát, že v době hojnosti a blahobytu, budou naše děti blažené a šťastné. Mnohdy tak nechápeme příčinu jejich agresivních projevů a sami si v kritickém momentu nevíme rady. Situaci příliš nezlepšuje velké množství odborně nepodložených, často subjektivně