23. 6. 2020

Prázdniny po karanténě

1. Jak přistupovat k letošním prázdninám, které zákonitě budou jiné - po karanténě, kdy jsme spolu doma trávili mnohem více času než kdy jindy, s obavami, zda se virus opět nerozšíří a zda vůbec školy budou na podzim fungovat atd.? Jak a k čemu letošní prázdniny využít? jak si je fakt užít?

Představte si, že jste dnešním školákem. Bez připojení na internet neodevzdáte úkoly do školy, ani nezjistíte, jak se mají vaši přátelé. On-line světem jste přehlceni víc, než je zdrávo. Jediné, po čem toužíte je být s kamarády. Právě o to o letošních prázdninách půjde. Školáci zjistili, že messenger nebo skrolování sociálních sítích je nedostačující. Chybí jim komunikace.

Proto doporučuji porozhlédnout se po nejbližších organizacích jako je SKAUT nebo Hasič (kroužek mladých hasičů), případně TOM (turistický oddíl mládeže) a poslat děti na tábor. Tyto zájmové kroužky patří obecně mezi nejkvalitnější náplň volného času dětí a dospívajících. Ve svém programu, ať už celoročním či prázdninovém, totiž vycházejí ze zkušeností respektující vývojovou psychologii dítěte. Rodiče tak obvykle sází na jistotu, že s dětmi budou jednat zkušení vedoucí. Ti pak dokáží zvolit vhodné hry i tzv. bojovky.

Populární varianta, která získává na oblibě, je tzv. Indiánská porada. Nejde o nic víc, než o plánování letního programu za spoluúčasti dětí. Princip je jednoduchý. S partnerem si předem stanovíte společný čas, kdy zasednete k rodinné poradě. Zhodnotíte své reálné možnosti a to časové i finanční. Následně přizvete k poradě děti. Ptáte se, kde a s kým by nejraději trávily prázdnin. Nejdřív odpovídá nejmladší z dětí a poté pokračují starší. Nakonec svá přání vysloví rodiče. Ti, jakožto velcí ochránci kmene, na závěr oznámí, že zodpovědně  zváží všechny návrhy a v rámci možností je začlení do prázdninového chodu rodiny. 

Pokud se rozhodnete nechat z jakéhokoli důvodu děti přes léto doma, využijte prázdniny jako příležitost. Objevte dosud nepoznané. Klidně si napište i seznam. Co běžně přes rok nestíháte a chtěli byste s vašimi dětmi zažít? S dospívající dcerou vyrazte na divadelní představení pod širým nebem. Pánská část rodiny ať se vydá přespat pod širé nebe jako za starých časů, bez mobilu, signálu GPS, pouze s mapou. A tak podobně. Cokoli, co dnešní děti zažívají bez přítomnosti technologií, je pro ně jako cesta do pravěku. Velké dobrodružství je tak zaručeno.

2. Máme školáka vést k tomu, aby si opakoval učivo, nebo si má o prázdninách od školních povinností zcela odpočinout? Je to letos jinak než o jiných prázdninách?

Jen to ne, prosím! O prázdninách má dítě objevovat nové rozměry sebe sama. Zkoušet co nejvíce nových aktivit, které se školou nemají co dočinění. U babičky může péct, vyšívat, pečovat o zahradu, s dědečkem montovat kolo, opravovat motorku, sekačku, pečovat o zvířata atd. Mnohé dítě díky letnímu volnu pochopí, že škola je pouze součástí života, ne život sám. Z dívky, která léto co léto zadělávala s babičkou těsto na koláče, může vyrůst vyhlášená cukrářka. Malý opravář se může uspět jako člen týmu Formule 1.

Cíleně učit a opakovat látku by se dítě zkrátka rozhodně nemělo. Nejdůležitější je nepodlehnout všeobecného trendu, kdy jsou děti celý den na mobilu nebo počítači. Důvodů je mnoho, ale na to bychom potřebovali více času. Zjednodušeně řečeno, 1 - 2 hodiny denně u obrazovky nikoho nezabije, ale také mu neotevře jiné obzory. 

3. Jak s dětmi o této nejisté a nervózní době hovořit? Jak jim třeba vysvětlit, že se sice hranice otevírají a asi bude možnost někam jet, ale my raději nechceme… Nebo když se bojíme dát je na tábor…

Hlavně nějak. Děti mají tendenci k sebeobviňování. Mají dojem, že když jsou máma nebo táta smutní/naštvaní, je to proto, že dítě zlobí. Postupně se ubírají stranou. Schovávají se do pokojíčku. Ty starší se zaberou do počítačových her. Přestanou se ptát, co se děje. Z toho důvodu je důležité dětem sdělit, že prožívané obavy nejsou jejich vinou. A že strach a zlost pramení z jiných příčin, z neznámého ohrožení a nejisté budoucnosti.

Dětem pomůže, když je necháte vyslechnout vícero názorů. Váš názor, od prarodičů nebo některého odborníka. Tak si dítě vytvořit vlastní úsudek a pocity nejistoty a ohrožení se zjemní.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ČLÁNKU, KTERÉ JSEM POSKYTLA PRO TÝDENÍK KVĚTY.

9. 6. 2022

3 dovednosti dítěte, aby se nástup do MŠ podařil


Jak usnadnit dítěti nástup do školky? Sepsala jsem pro vás ty nejzákladnější dovednosti, bez kterých se nastupující předškolák ve školce neobejde, a přitom se společensky čím dál více podceňují. Článek zřejmě není dokonalý, nejsem žádná spisovatelka, ale psala jsem ho s nejlepším úmyslem. Chci ochránit maminky před zbytečným

29. 3. 2019

Zpětná vazba aneb proč to všechno dělám

Záleží mi, aby se kurzisté na Velkém akreditovaném Montessori kurzu, ale i na ostatních akcích, které pořádáme cítili uvolněně, otevřeně. Naše setkání neberu jako jeden z dalších vzdělávacích kurzů, ale jako čas strávený se spřízněnými dušemi. Dny, které společně prožíváme, otevírají cestu, jak být našich dětem nejlepšími učiteli a průvodci na

31. 10. 2018

Jak správně ne/trestat dítě

Dát dítěti najevo, že svým jednáním překračuje hranice je v pořádku. Chceme z něj vychovat slušného člověka a ne sobce, který žije v domnění, že se mu všichni budou klanět. Nastavit ale hranice tak, abychom to v přísnosti nepřeháněli není vždy jednoduché

2. 7. 2019

3 tipy, jak udělat hezké prázdniny dětem i sobě

15. 2. 2019

Jak vybrat dobrou Montessori školku

Líbí se vám Montessori metoda a rádi byste přihlásili své dítě do Montessori školky? Pak si přečtěte 10 rad, jak vybrat správnou Montessori školku. Stejně jako každý jiný obor, i Montessori je o lidech. A tak abyste při výběru školky nenaletěli pouhým slibům, sepsala jsem deset doporučení, čemu byste měli věnovat pozornost, než přivede své dítě k zápisu.

13. 11. 2018

Cesta k předání hodnoty ženství

Představte si, že nastalo období zimy. Chlad a mráz pomalu přichází. Matka i dcera by potřebovaly nový kabát. Rodina má však peníze pouze na jeden. Která z nich jej má dostat?

15. 10. 2018

Řešení agresivity u dětí

Agresivita dětí je v naší společnosti čím dál více diskutovaným problémem. Mohlo by se zdát, že v době hojnosti a blahobytu, budou naše děti blažené a šťastné. Mnohdy tak nechápeme příčinu jejich agresivních projevů a sami si v kritickém momentu nevíme rady. Situaci příliš nezlepšuje velké množství odborně nepodložených, často subjektivně

8. 10. 2018

Vedeme děti ke sportu smysluplně?

Rádi pozorujeme naše děti a svěřence v pohybu. Je v něm neuvěřitelná lehkost, energie a radost. Dítě pohybem objevuje sebe, své možnosti, vlastní sílu, učí se být vytrvalé, zvládat neúspěch. Posiluje své tělo i svou psychiku sám, ze své iniciativy. Pohyb jej zkrátka těší. Tato vnitřní motivace a radost z pohybu jako takového je mnohdy při výchově