Profilova_fotka

Vendula Koňaříková – lektorka a následovnice Marie Montessori,
pedagožka, zakladatelka projektu Výchova pro život

Lidé, kteří mne na mé cestě nejvíce ovlivnili

Studovala jsem u PhDr. Jana Svobody, prof. PhDr. Hany Lukášové, CSc., PhDr. Marty Franclové a dalších.

Mohu Vám nabídnout zkušenosti z absolvování zahraničních, ale i tuzemských kurzů a stáží:

 • AMI Montessori výcvik;
 • Český národní programu Montessori a program COPE;
 • Diplomový Montessori kurz, kompletní semináře Dr. Štarkové, semináře Montessori Morava;
 • kurz Respektovat a být respektován, asertivní komunikace a nenásilná komunikace Mgr. Jiřího Salveta;
 • komunikace pro pedagogy, agresivní jednání dětí;
 • programu COPE na úrovni lektora;
 • kurzy zážitkové pedagogiky při MU Brno, seberozvojové semináře při MU Brno;
 • zážitková pedagogika pro zdravé sebevnímání (konkr. dospívající dívka v ženu, z rodičky matkou);
 • stáže v Holandsku, Indii, Německu a Slovensku;
 • semináře Claus – Dieter Kaul, Helle Heckmann, Lore Anderlic, O. Fred Donaldson, Phd – Original Play;
 • a další

Co dělá Výchova pro život a proč

rovnice

Vize

Výchova pro život posiluje rovnocenný vztah mezi skupinami rodič – dítě – učitel. Cílem je vzájemné porozumění bez předsudků. Propojujeme přednosti alternativního a tradičního přístupu k výchově a vzdělávání.

Slogan

Pomáhám rodičům i školám k úspěšné výchově dětí.


Ke stažení

nabídkové listy
Stáhněte si nabídkové listy v PDF, které ve stručnosti popisují většinu aktivit Výchovy pro život.

letáček DL
Stáhněte si letáček s nabídkou ve formátu PDF.
letak_A4