15. 10. 2018

Řešení agresivity u dětí

Agresivita dětí je v naší společnosti čím dál více diskutovaným problémem. Mohlo by se zdát, že v době hojnosti a blahobytu, budou naše děti blažené a šťastné. Mnohdy tak nechápeme příčinu jejich agresivních projevů a sami si v kritickém momentu nevíme rady. Situaci příliš nezlepšuje velké množství odborně nepodložených, často subjektivně zabarvených informací, kterých jsou média plná. Tyto informace nás více či méně ovlivňují a často mohou být velice špatným rádcem.

Problémy spojené s agresivitou dětí se řeší až v situaci, když už jsou postiženi někteří jedinci. Kdo v dětství zažil útok na svou osobu nebo se sám účastnil poškozování druhých si jistě uvědomí, jaké mohou být následky takového střetu.

Podporuje naše společnost zdravé projevy agrese dětí?

Položme si tedy otázky: Podporuje moderní společnost zdravé projevy agrese dětí? Vidí naši nejmenší kolem sebe, jak adekvátně pracovat s vnitřním napětím? Vedeme jako společnost děti ke kultivaci agrese? Pokud se jeden den zaměříme na podněty, které dítě přijímá, a které v sobě nesou informaci agresivity a destrukce, zjistíme, jakou intenzitou jsou naše děti v tomto směru negativně ovlivňovány.

Principem většiny počítačových her, včetně didaktických, je ničení, zánik, likvidace, videoklipy jsou stavěny na podobných principech, mediální zprávy nám nabízejí nesčetné množství násilí, brutality a neštěstí. Některé moderní pohádky zakládají humor na výsměchu, škodolibosti a ironii, jsou svým založením určeny spíše pro dospělé nežli pro děti atd. Násilí se stává normou. S přihlédnutím na vývojové zvláštnosti dětí a na požadavky, které jsou na děti kladeny, se nemůžeme divit, že se agresivita v dětském věku stále rozrůstá.

Prvním krokem by snad mohla být sebereflexe v roli pedagoga, rodiče, vychovatele. Ukázat dětem laskavost v běžné komunikaci, projevit úctu ke stáří, zamyslet se nad tím, do jaké míry mohu zmírnit vliv výše zmíněných faktorů na dítě a v neposlední řadě se neustále vzdělávat. Čerpat z odborných zdrojů, hledat kvalitní a podložené informace.

autorka článku: Mgr. Nikola Dreslerová - absolventka našeho akreditovaného Montessori kurzu


Lidmila Pekařová profil Odpovědi na otázky k tématu agresivity u dětí zodpověděla Lidmila Pekařová (www.drpek.cz) na jedinečné přednášce, kterou jsme pro vás v srpnu pořádali. Pro ty, kteří neměli možnost se účastnit máme k dispozici alespoň video.

Rozhovor s paní doktorkou Pekařovou >

9. 6. 2022

3 dovednosti dítěte, aby se nástup do MŠ podařil


Jak usnadnit dítěti nástup do školky? Sepsala jsem pro vás ty nejzákladnější dovednosti, bez kterých se nastupující předškolák ve školce neobejde, a přitom se společensky čím dál více podceňují. Článek zřejmě není dokonalý, nejsem žádná spisovatelka, ale psala jsem ho s nejlepším úmyslem. Chci ochránit maminky před zbytečným

29. 3. 2019

Zpětná vazba aneb proč to všechno dělám

Záleží mi, aby se kurzisté na Velkém akreditovaném Montessori kurzu, ale i na ostatních akcích, které pořádáme cítili uvolněně, otevřeně. Naše setkání neberu jako jeden z dalších vzdělávacích kurzů, ale jako čas strávený se spřízněnými dušemi. Dny, které společně prožíváme, otevírají cestu, jak být našich dětem nejlepšími učiteli a průvodci na

31. 10. 2018

Jak správně ne/trestat dítě

Dát dítěti najevo, že svým jednáním překračuje hranice je v pořádku. Chceme z něj vychovat slušného člověka a ne sobce, který žije v domnění, že se mu všichni budou klanět. Nastavit ale hranice tak, abychom to v přísnosti nepřeháněli není vždy jednoduch

23. 6. 2020

Prázdniny po karanténě

1. Jak přistupovat k letošním prázdninám, které zákonitě budou jiné - po karanténě, kdy jsme spolu doma trávili mnohem více času než kdy jindy, s obavami, zda se virus opět nerozšíří a zda vůbec školy budou na podzim fungovat atd.? Jak a k čemu letošní prázdniny využít? jak si je fakt užít?

2. 7. 2019

3 tipy, jak udělat hezké prázdniny dětem i sobě

15. 2. 2019

Jak vybrat dobrou Montessori školku

Líbí se vám Montessori metoda a rádi byste přihlásili své dítě do Montessori školky? Pak si přečtěte 10 rad, jak vybrat správnou Montessori školku. Stejně jako každý jiný obor, i Montessori je o lidech. A tak abyste při výběru školky nenaletěli pouhým slibům, sepsala jsem deset doporučení, čemu byste měli věnovat pozornost, než přivede své dítě k zápisu.

13. 11. 2018

Cesta k předání hodnoty ženství

Představte si, že nastalo období zimy. Chlad a mráz pomalu přichází. Matka i dcera by potřebovaly nový kabát. Rodina má však peníze pouze na jeden. Která z nich jej má dostat?

8. 10. 2018

Vedeme děti ke sportu smysluplně?

Rádi pozorujeme naše děti a svěřence v pohybu. Je v něm neuvěřitelná lehkost, energie a radost. Dítě pohybem objevuje sebe, své možnosti, vlastní sílu, učí se být vytrvalé, zvládat neúspěch. Posiluje své tělo i svou psychiku sám, ze své iniciativy. Pohyb jej zkrátka těší. Tato vnitřní motivace a radost z pohybu jako takového je mnohdy při výchově