Velký akreditovaný Montessori kurz

CÍL MONTESSORI KURZU: ŠŤASTNÉ A ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÉ DĚTI

Náš Montessori kurz předkládá konkrétní a praktické techniky pro rozvoj dětského potenciálu. Žádoucí změny v chování dítěte se projeví okamžitě. Získejte smysluplný a efektivní návod k úspěšné výchově. Docílíte samostatnosti a zdravého sebevědomí dítěte.

Kurz je určen zejména pro RODIČE a UČITELE dětí do 6 let (max. 8 let).

ikona_palecNahoru Garance akreditace MŠMT ČR. (“Úvod do Montessori“ a “Montessori pedagogika 2-6” – po absolvování můžete působit v Montessori zařízeních.)

 

OBSAH VELKÉHO MONTESSORI KURZU

Principy Montessori přístupu

  • Od konkrétního po abstraktní – jak dítě vnímá, chápe, jak funguje představivost do 6 let a po 6. roce života dítěte
  • Ruka je nástrojem ducha – skrze smyslovou činnost k pochopení, proč emoce řídí tělo víc než rozum
  • Senzitivní období – jak vhodně zvolit metody učení pro určitá věková období, jak dítě do ničeho netlačit, ale správně zvolit dovednost, na kterou je připraveno
  • Chyba je přítel – jak chybování využít v procesu učení a k osobnímu růstu

Jednotlivé oblasti Montessori

  • Praktický život – základ sebeobsluhy a soběstačnosti, předškolní příprava
  • Smyslová výchova – jak jsou jednotlivé smysly provázány s jazykovými a předmatematickými dovednostmi
  • Jazyková výuka – rozvoj rodného i cizího jazyka, jak se dítě učí číst a psát pomocí zapojení všech smyslů, jak hravou formou podpořit logopedický a fonologický rozvoj řeči
  • Kosmická výchova – propojení znalostí z oblasti kultury, dějepisu a přírodních věd a jak je rozšiřovat
  • Matematika – základ kritického myšlení a matematických dovedností
ikona_nekonecno Rozsah kurzu – 70 PLUS (70 hodin výuky + tolik času, kolik budete potřebovat k plnému pochopení, webináře zdarma)

Celý tým Výchovy pro život zastává názor, že vzdělávání je proces, který nikdy nekončí. Sami se neustále zdokonalujeme a učíme věci, které nás zajímají a tak jsme si řekli, že i tímto způsobem musíme přistupovat v předávání znalostí a dovedností. Dalo by se říct, že kde ostatní končí, my začínáme, protože vám dáváme možnost si nabyté informace z kurzu zažít a následně vstřebat. V těchto momentech je nejdůležitější podpora! Podpora ve formě diskuze, opětovného vysvětlení, ukázky správnosti. Absolvent kurzu bude mít možnost se každý měsíc připojit k uzavřenému webináři, kde mu budou všechny otázky opětovně s ochotou zodpovězeny.

ikona_certifikaty Každý absolvent obdrží po absolvování  rovnou 2 OSVĚDČENÍ (Úvod do Montessori a Montessori pedagogika 2-6).
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, které pohodlně provedou účastníka kurzem.
ikona_zajic_v_pytli Nechceme, abyste kupovali zajíce v pytli. Podívejte se nejprve na reference. Snadno dohledáte i naši facebookovou stránku a zjistíte, že se kurzy a přednáškami zabýváme takřka neustále. Těší nás, že doposud více než 2000 lidí navštívilo námi pořádané přednášky. Proškolili jsme více než 400 kurzistů. Máte zájem, ale ještě byste si chtěli nejdříve promluvit, rádi vás uvidíme, sjednejte si s námi nezávaznou schůzku ve vzdělávacím centru Výchovy pro život nebo se přihlaste rovnou na jeden z našich menších akreditovaných kurzů Montessori.
ikona_sleva Cena: od 18 160 Kč
Motivační
(skupinové) cenové zvýhodněnízískejte SLEVU až 4 540 Kč na jedné přihlášce. Je to prosté, čím více lidí se přihlásí najednou v jedné objednávce, tím je sleva pro jednotlivce VĚTŠÍ.

1 přihláška → 1 kurzista = cena za jednotlivce 22 700 Kč
1 přihláška → 2 kurzisté = cena za jednotlivce 21 565 Kč (SLEVA 5 %)
1 přihláška → 3 kurzisté = cena za jednotlivce 20 430 Kč (SLEVA 10 %)
1 přihláška → 4 kurzisté = cena za jednotlivce 19 295 Kč (SLEVA 15 %)
1 přihláška → 5 a více kurzistů = cena za jednotlivce 18 160 Kč (SLEVA 20 %)

Uvádějte, prosím, POČET KURZISTŮ v poznámce přihlášky níže.

Program je akreditován pod názvy Úvod do Montessori a Montessori pedagogika 2-6 podle Školského zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.

Rozviňte dětský potenciál na maximum a PŘIHLASTE SE.

Místo konání:  Vzdělávací centrum Výchovy pro život, Městský kopec 68, Bílovec 743 01

Sdílejme dobré věci společně

Vzdělávací centrum – Výchova pro život, Městský kopec 68, Bílovec 743 01

DLE KALENDÁŘE AKCÍ  9.00-17. 00