Velký akreditovaný Montessori kurz

MONTESSORI KURZ DIPLOMOVÝ

MÁ ZA CÍL UKÁZAT VÁM CESTU K DĚTEM, ABY BYLY ŠŤASTNÉ A MĚLY ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ

 • Montessori kurz předkládá konkrétní a praktické techniky pro rozvoj dětského potenciálu. Žádoucí změny v chování dítěte se projeví okamžitě. Získejte smysluplný a efektivní návod k úspěšné výchově. Docílíte samostatnosti a zdravého sebevědomí dítěte.
 • Kurz je určen učitelům MŠ, 1. st. ZŠ a asistentům pedagoga
 • Kurz je akreditován pod č. j.: MSMT-28149/2021-2-954
ikona_palecNahoru Garance akreditace MŠMT ČR. (Po absolvování můžete působit v Montessori zařízeních.)

 

MONTESSORI KURZ – OBSAH

Principy Montessori přístupu v Montessori kurzu

 • Od konkrétního po abstraktní – jak dítě vnímá, chápe, jak funguje představivost do 6 let a po 6. roce života dítěte
 • Ruka je nástrojem ducha – skrze smyslovou činnost k pochopení, proč emoce řídí tělo víc než rozum
 • Senzitivní období – jak vhodně zvolit metody učení pro určitá věková období, jak dítě do ničeho netlačit, ale správně zvolit dovednost, na kterou je připraveno
 • Chyba je přítel – jak chybování využít v procesu učení a k osobnímu růstu

Jednotlivé oblasti v Montessori kurzu

 • Praktický život – základ sebeobsluhy a soběstačnosti, předškolní příprava
 • Smyslová výchova – jak jsou jednotlivé smysly provázány s jazykovými a předmatematickými dovednostmi
 • Jazyková výuka – rozvoj rodného i cizího jazyka, jak se dítě učí číst a psát pomocí zapojení všech smyslů, jak hravou formou podpořit logopedický a fonologický rozvoj řeči
 • Kosmická výchova – propojení znalostí z oblasti kultury, dějepisu a přírodních věd a jak je rozšiřovat
 • Matematika – základ kritického myšlení a matematických dovedností

 

ikona_nekonecno Rozsah Montessori kurzu – 40 PLUS (více než 40 hodin výuky)
ikona_certifikaty Každý absolvent obdrží po absolvování rovnou 5 OSVĚDČENÍ.
ikona_zajic_v_pytli Nekupujte zajíce v pytli. Podívejte se nejprve na reference. Snadno dohledáte i  facebookovou stránku projektu Výchova pro život a zjistíte, že se kurzy a přednáškami zabývám se svým týmem takřka neustále. Těší nás, že doposud více než 2000 lidí navštívilo námi pořádané přednášky. Proškolila jsem stovky kurzistů. Pokud se stále rozmýšlíte, tak mi zavolejte nebo napište a domluvíme se na nezávazné schůzce ve vzdělávacím centru Výchovy pro život.
ikona_sleva Nyní slevové zvýhodnění pro každého jednotlivce 3 200 Kč!

Skupinové cenové zvýhodnění – získejte SLEVU až 4 540 Kč na jedné přihlášce. Je to prosté, čím více lidí se přihlásí najednou v jedné objednávce, tím je sleva pro jednotlivce VĚTŠÍ.

1 přihláška → 1 kurzista = cena za jednotlivce 22 700 Kč
1 přihláška → 2 kurzisté = cena za jednotlivce 21 565 Kč (SLEVA 5 %)
1 přihláška → 3 kurzisté = cena za jednotlivce 20 430 Kč (SLEVA 10 %)
1 přihláška → 4 kurzisté = cena za jednotlivce 19 295 Kč (SLEVA 15 %)
1 přihláška → 5 a více kurzistů = cena za jednotlivce 18 160 Kč (SLEVA 20 %)

Plánujete přihlásit více lidí pod jednou institucí, pošlete mi závaznou objednávku na email: info@vychovaprozivot.cz

Obrázek je více než tisíc slov

 

Rozviňte dětský potenciál na maximum a přihlaste se.

Určeno pro pedagogy a asistenty

Městský kopec 68/6, 743 01 Bílovec

6. – 10. 3. 2023 probíhá  
5 denní intenzivní kurz (více než 40 hodin)