Velký akreditovaný Montessori kurz

DIPLOMOVÝ MONTESSORI KURZ

Poslední 2 místa, přihlaste se níže na stránce!

MÁ ZA CÍL UKÁZAT VÁM CESTU K DĚTEM, ABY BYLY ŠŤASTNÉ A MĚLY ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ

Montessori kurz předkládá konkrétní a praktické techniky pro rozvoj dětského potenciálu. Žádoucí změny v chování dítěte se projeví okamžitě. Získejte smysluplný a efektivní návod k úspěšné výchově. Docílíte samostatnosti a zdravého sebevědomí dítěte.
Kurz je určen rodičům, učitelům MŠ, 1. st. ZŠ a asistentům pedagoga. Kurz je akreditován pod č. j.: MSMT-33185/2018-2-985.

ikona_palecNahoru Garance akreditace MŠMT ČR. (Po absolvování můžete působit v Montessori zařízeních.)

 

OBSAH VELKÉHO MONTESSORI KURZU

Principy Montessori přístupu

  • Od konkrétního po abstraktní – jak dítě vnímá, chápe, jak funguje představivost do 6 let a po 6. roce života dítěte
  • Ruka je nástrojem ducha – skrze smyslovou činnost k pochopení, proč emoce řídí tělo víc než rozum
  • Senzitivní období – jak vhodně zvolit metody učení pro určitá věková období, jak dítě do ničeho netlačit, ale správně zvolit dovednost, na kterou je připraveno
  • Chyba je přítel – jak chybování využít v procesu učení a k osobnímu růstu

Jednotlivé oblasti Montessori

  • Praktický život – základ sebeobsluhy a soběstačnosti, předškolní příprava
  • Smyslová výchova – jak jsou jednotlivé smysly provázány s jazykovými a předmatematickými dovednostmi
  • Jazyková výuka – rozvoj rodného i cizího jazyka, jak se dítě učí číst a psát pomocí zapojení všech smyslů, jak hravou formou podpořit logopedický a fonologický rozvoj řeči
  • Kosmická výchova – propojení znalostí z oblasti kultury, dějepisu a přírodních věd a jak je rozšiřovat
  • Matematika – základ kritického myšlení a matematických dovedností
ikona_nekonecno Rozsah kurzu – 60 PLUS (60 hodin výuky + tolik času, kolik budete potřebovat k plnému pochopení, webináře zdarma a členství ve skupině Montessori výchova)

Vzdělávání je proces, který nikdy nekončí. Sama se neustále zdokonaluji a učím nové věci, které mne zajímají a tak jsem si řekla, že i tímto způsobem musím přistupovat v předávání znalostí a dovedností. Dalo by se říct, že kde ostatní končí, my společně začínáme, protože vám dávám možnost si nabyté informace z kurzu zažít a následně vstřebat. V těchto momentech je nejdůležitější podpora! Podpora ve formě diskuze, opětovného vysvětlení, ukázky správnosti. Absolvent kurzu má u mně možnost se každý měsíc připojit k uzavřenému webináři, kde mu budou všechny otázky opětovně s ochotou zodpovězeny, navíc jej rádi přivítáme ve facebookové skupině Montessori výchova.

ikona_certifikaty Každý absolvent obdrží po absolvování OSVĚDČENÍ.
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, které pohodlně provedou účastníka kurzem.
ikona_zajic_v_pytli Nekupujte zajíce v pytli. Podívejte se nejprve na reference. Snadno dohledáte i  facebookovou stránku projektu Výchova pro život a zjistíte, že se kurzy a přednáškami zabývám se svým týmem takřka neustále. Těší nás, že doposud více než 2000 lidí navštívilo námi pořádané přednášky. Proškolila jsem stovky kurzistů. Pokud se stále rozmýšlíte, tak mi zavolejte nebo napište a domluvíme se na nezávazné schůzce ve vzdělávacím centru Výchovy pro život.
ikona_sleva Skupinové cenové zvýhodněnízískejte SLEVU až 4 540 Kč na jedné přihlášce. Je to prosté, čím více lidí se přihlásí najednou v jedné objednávce, tím je sleva pro jednotlivce VĚTŠÍ.

1 přihláška → 1 kurzista = cena za jednotlivce 22 700 Kč
1 přihláška → 2 kurzisté = cena za jednotlivce 21 565 Kč (SLEVA 5 %)
1 přihláška → 3 kurzisté = cena za jednotlivce 20 430 Kč (SLEVA 10 %)
1 přihláška → 4 kurzisté = cena za jednotlivce 19 295 Kč (SLEVA 15 %)
1 přihláška → 5 a více kurzistů = cena za jednotlivce 18 160 Kč (SLEVA 20 %)

Plánujete přihlásit více lidí pod jednou institucí, pošlete mi závaznou objednávku na email: info@vychovaprozivot.cz

Obrázek je více než tisíc slov

 

Rozviňte dětský potenciál na maximum a PŘIHLASTE SE. 

Městský kopec 68/6, 743 01 Bílovec

Listopad 2021 (17 | 18 | 19 | 24 | 25)  
Intenzivní kurz (60 hodin)