15. 10. 2018

Řešení agresivity u dětí

Agresivita dětí je v naší společnosti čím dál více diskutovaným problémem. Mohlo by se zdát, že v době hojnosti a blahobytu, budou naše děti blažené a šťastné. Mnohdy tak nechápeme příčinu jejich agresivních projevů a sami si v kritickém momentu nevíme rady. Situaci příliš nezlepšuje velké množství odborně nepodložených, často subjektivně zabarvených informací, kterých jsou média plná. Tyto informace nás více či méně ovlivňují a často mohou být velice špatným rádcem.

Problémy spojené s agresivitou dětí se řeší až v situaci, když už jsou postiženi někteří jedinci. Kdo v dětství zažil útok na svou osobu nebo se sám účastnil poškozování druhých si jistě uvědomí, jaké mohou být následky takového střetu.

Podporuje naše společnost zdravé projevy agrese dětí?

Položme si tedy otázky: Podporuje moderní společnost zdravé projevy agrese dětí? Vidí naši nejmenší kolem sebe, jak adekvátně pracovat s vnitřním napětím? Vedeme jako společnost děti ke kultivaci agrese? Pokud se jeden den zaměříme na podněty, které dítě přijímá, a které v sobě nesou informaci agresivity a destrukce, zjistíme, jakou intenzitou jsou naše děti v tomto směru negativně ovlivňovány.

Principem většiny počítačových her, včetně didaktických, je ničení, zánik, likvidace, videoklipy jsou stavěny na podobných principech, mediální zprávy nám nabízejí nesčetné množství násilí, brutality a neštěstí. Některé moderní pohádky zakládají humor na výsměchu, škodolibosti a ironii, jsou svým založením určeny spíše pro dospělé nežli pro děti atd. Násilí se stává normou. S přihlédnutím na vývojové zvláštnosti dětí a na požadavky, které jsou na děti kladeny, se nemůžeme divit, že se agresivita v dětském věku stále rozrůstá.

Prvním krokem by snad mohla být sebereflexe v roli pedagoga, rodiče, vychovatele. Ukázat dětem laskavost v běžné komunikaci, projevit úctu ke stáří, zamyslet se nad tím, do jaké míry mohu zmírnit vliv výše zmíněných faktorů na dítě a v neposlední řadě se neustále vzdělávat. Čerpat z odborných zdrojů, hledat kvalitní a podložené informace.

autorka článku: Mgr. Nikola Dreslerová - absolventka našeho akreditovaného Montessori kurzu


Lidmila Pekařová profil Odpovědi na otázky k tématu agresivity u dětí zodpověděla Lidmila Pekařová (www.drpek.cz) na jedinečné přednášce, kterou jsme pro vás v srpnu pořádali. Pro ty, kteří neměli možnost se účastnit máme k dispozici alespoň video.

Rozhovor s paní doktorkou Pekařovou >