Ukázka přednášky PhDr. Lidmily Pekařové

Agresivita dětí je v naší společnosti čím dál více diskutovaným problémem. Mohlo by se zdát, že v době hojnosti a blahobytu, budou naše děti blažené a šťastné. Mnohdy tak nechápeme příčinu jejich agresivních projevů a sami si v kritickém momentu nevíme rady. Situaci příliš nezlepšuje velké množství odborně nepodložených, často subjektivně zabarvených informací, kterých jsou média plná. Tyto informace nás více či méně ovlivňují a často mohou být velice špatným rádcem.

Problémy spojené s agresivitou dětí se řeší až v situaci, když už jsou postiženi někteří jedinci. Kdo v dětství zažil útok na svou osobu nebo se sám účastnil poškozování druhých si jistě uvědomí, jaké mohou být následky takového střetu.

Položme si tedy otázky: Podporuje moderní společnost zdravé projevy agrese dětí? Vidí naši nejmenší kolem sebe, jak adekvátně pracovat s vnitřním napětím? Vedeme jako společnost děti ke kultivaci agrese? Pokud se jeden den zaměříme na podněty, které dítě přijímá, a které v sobě nesou informaci agresivity a destrukce, zjistíme, jakou intenzitou jsou naše děti v tomto směru negativně ovlivňovány. Principem většiny počítačových her, včetně didaktických, je ničení, zánik, likvidace, videoklipy jsou stavěny na podobných principech, mediální zprávy nám nabízejí nesčetné množství násilí, brutality a neštěstí. Některé moderní pohádky zakládají humor na výsměchu, škodolibosti a ironii, jsou svým založením určeny spíše pro dospělé nežli pro děti atd. Násilí se stává normou. S přihlédnutím na vývojové zvláštnosti dětí a na požadavky, které jsou na děti kladeny, se nemůžeme divit, že se agresivita v dětském věku stále rozrůstá.

Prvním krokem by snad mohla být sebereflexe v roli pedagoga, rodiče, vychovatele. Ukázat dětem laskavost v běžné komunikaci, projevit úctu ke stáří, zamyslet se nad tím, do jaké míry mohu zmírnit vliv výše zmíněných faktorů na dítě a v neposlední řadě se neustále vzdělávat. Čerpat z odborných zdrojů, hledat kvalitní a podložené informace.

autorka článku: Mgr. Nikola Dreslerová – absolventka našeho akreditovaného Montessori kurzu


Lidmila Pekařová profil
Protože víme, že takové informace se nehledají snadno, tak se vám ono hledání pokusíme ulehčit. Odpovědi na otázky k tématu agresivity u dětí naleznete na jedinečné přednášce, kterou pořádáme 31. 8. 2018, v Aule VŠB-TU Ostrava, od 14:00.

Dohodli jsme se s přední českou klinickou psycholožkou Lidmilou Pekařovou na velmi netradičním bloku přednášky (180 minut informací a postřehů z její 33 let dlouhé praxe) a bonusové hodině dotazů (60 minut věnovaným dotazů z publika).

VÍCE INFORMACÍ A MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ NA TOMTO ODKAZU >

Sdílejme dobré věci společně