Aby dítě poslouchalo
(3 – 6 let)

Obsah

Komunikace s dítětem ve věku 3-6 let

 • potřeby dítěte, typické schopnosti/limity dítěte – co je schopno dítě pochopit a udělat v určitém věku
 • řešení krizových situací a témat, vznesených i samotnými účastníky
 • jak k dítěti přistupovat v různých věkových obdobích, jak na něj (s ním) mluvit, jak ho motivovat, i jak ho připravit na přestup do školy
 • přednáška, diskuse, modelové situace, možnost nácviku

Jak řešit:

 • období vzdoru (až vzdor do 6 let, např. při převlékání v šatně),
 • efektivní pochvala procesního jednání či výkonu dítěte,
 • chyba – jak nejlépe reagovat na chybující chování dítěte
 • nespolupráce při (společném) stravování,
 • slovní rušení, křik,
 • projevy agrese např. vůči kamarákům/učiteli,
 • samostatné zvládání individuální činnosti,
 • neochota uklidit po sobě hračky/nádobí,
 • vedení k posloupné spolupráci dětí,
 • vulgarismy nebo slovní napadání spolužáků,
 • komentování nežádoucího chování dětí,
 • a další podobné.

Psycho-pedagogický termín “Komentování” jako efektivní nástroj úspěšné komunikace s dětmi.

Garance akreditace MŠMT pod názvem Jak mluvit, aby dítě poslouchalo 3-6.

Sdílejme dobré věci společně

Vzdělávací centrum – Výchova pro život
Městský kopec 68, Bílovec 743 01

DLE KALENDÁŘE AKCÍ  9:00 - 17:00