23. 11. 2016

PhDr. Ilona Bytešníková Ph.D.

Pedagogická fakulta MU

Vendulu Koňaříkovou si dovoluji právem považovat za jednoho z nejfundovanějších profesionálů, zabývajících se výchovou a vzděláváním dětí. Jsem moc ráda, že jsem měla možnost se s Vendy před několika roky seznámit nejen jako odborník, ale především jako matka předškolního dítěte, která hledala pro své dítě prostředí, v němž bude mít možnost se všestranně rozvíjet. Každodenní setkání s Vendy v pozici učitelky MŠ a jejími kolegyněmi mne naplňovalo radostí, že je moje dítě v rukou opravdových odborníků, hluboce chápajících potřeby předškolního dítěte. Kdo měl někdy možnost vidět Vendy při práci s dětmi (a jejich) rodiči, jistě ví, o čem se zde snažím zmínit. Její neocenitelné zkušenosti při výchově a vzdělávání dětí, evidentní odbornost, nadšení, empatie, hloubka porozumění pro potřeby každého dítěte, ale i rodiče, se v několika řádcích nedá vyjádřit. Vendy se v praxi řídí heslem „problémy, jsou od toho, aby se řešily“ a „na každý problém, resp. problematické chování dítěte existuje určitý nástroj“. Tyto „nástroje“ Vendula Koňaříková poskytuje nejen rodičům při individuálních konzultacích, ale i pedagogům v praxi, kteří se potýkají s některými problémovými oblastmi při výchově a vzdělávání dětí raného, předškolního i školního věku. Poskytuje tak rodičům, ale i pedagogům konkrétní v praxi uplatnitelné a fungující návody, jak pracovat s dítětem a lépe porozumět všem jeho signálům. Vychází přitom ze svých hlubokých znalostí, týkajících se vývoje dítěte v jednotlivých fázích dětství, porozumění chování dítěte a možností ovlivňování vývoje žádoucím směrem. Neocenitelný je i přátelský a vlídný přístup autorky Výchovy pro život a její schopnost, jak dokáže se svým nezaměnitelným úsměvem naladit jak děti (včetně těch, které nechtějí či odmítají spolupracovat), tak i jejich rodiče. Kromě individuální práce s dětmi a jejich rodiči se Vendula věnuje i celé řadě dalších činností, úzce spjatých s těžištěm jejího působení. Jedná se především o pořádání seminářů pro rodiče a pedagogické pracovníky, organizuje rovněž přednášky s předními odborníky věnujícími se výchově a vzdělávání dětí. Nezbývá než si přát, kéž by bylo takových pedagogů v praxi více.

5. 6. 2018

Reference z kurzů, seminářů a workshopů

Hluboká úroveň znalostí lektorky, propojená s vysokou schopností prezentace dovedností, mi umožnila pochopení Montessori principů pedagogiky a konkrétní představu o jejich použití v mé pedagogické praxi a v životě vůbec. Vážím si příležitosti, které se mi dostalo, že jsem mohla tento kurz zařídit pro všechny své kolegyně. Projevuji lektorce úctu a ze

28. 12. 2017

Mgr. Renáta Fialová

Vendula Koňaříková je velmi energická a empatická mladá žena, která je zároveň velkou odbornicí v oblasti výchovy dětí a Montessori pedagogiky

12. 9. 2017

Ivo Martiník

Paní lektorku považuji za velkého odborníka. Nebavíme se jen čistě teoreticky, hlavní přínos vidím na konkrétních příkladech z praxe, které ihned uplatňuji :) Pocit je to někdy krutý, když člověk zjistí, že se nechová zcela adekvátně ke svému dítěti. Ale pokud si tento fakt uvědomuji a chci svůj postoj změnit,  jsem na sebe pyšný:)Určitě doporučuji, protože

4. 10. 2016

MUDr. Daniela Farkašovská

Je vela kníh a internetových stránok kde sa dozvedáme zaručené "návody" ako vychovávať svoje deti. Všetky "100% zaručené ". Napriek tomu sme často prekvapení, že naše deti sú iné ako by sme si predstavovali, chovajú sa inak ako deklarovali múdre knihy. Často sa objavujá nechcené konflikty, ktoré končia plačom detí ale niekedy aj dospelých.. A potom sa samy seba pýtame

10. 9. 2017

Markéta Rychlíková

Moc děkuji za velice příjemné odpoledne - určitě bude přínosem pro naši rodinu.