Zaplaťte pouze 15 % z ceny kurzu

Možnosti projektu (POVEZ II)

Díky projektu s názvem POVEZ II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR máte nyní možnost až do 30. 11. 2020 čerpat 85 % nákladů na kurz. Projekt je realizován Úřadem práce České republiky. Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným „OSVČ“ tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Navíc budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady zaměstnanců, kteří se kurzu zúčastní a to po celou dobu jejich vzdělávání.

Projekt je určen zaměstnancům jejichž zaměstnavatel (i OSVČ) je z ČR a sídlo společnosti je mimo hl. město Prahu.

Podporované kraje:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Hlavní výhody projektu

  • Úhrada absolventovi kurzu až 85 % nákladů (pouze 15% spoluúčast)
  • Refundace mzdových nákladu za dobu účasti na školení až do výše 100 % nákladů (včetně odvodů na sociální a zdravotní v maximální výší 198 Kč/hod.)
  • Žádné finanční výkazy – pro schválení postačí doložit bezdlužnost

Rychlý průvodce k získání dotace

Podání žádosti na ÚP (30 denní schvalovací proces) → Hodnotící proces probíhající na krajské pobočce ÚP (až 30 dní) → Podpis dohody s ÚP spolu se vstupním dotazníkem → Nástup na kurz → zaslání dokumentace na ÚP (evidence výuky, docházky a závěrečný protokol, dále faktura prokazující uhrazení kurzu) a zpětné proplacení 85 % ceny kurzu.

VÍCE INFORMACÍ NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH >

Sdílejme dobré věci společně