Úvod do Montessori

Jedinečný seminář, který sklízí ovace rodičů a pedagogů i z běžných MŠ/ZŠ. Montessori principy jsou uváděny v konkrétním a pravém znění. Nabízí tak řešení inkluzivního vzdělávání v běžné školní výuce. Montessori základ prakticky a na smysluplných hračkách.

Možno objednat také jako besedu do knihoven, školek, škol či jiných zařízení, zabývajících se výchovou a vzděláním dětí. (Cena besedy dle domluvy.)

 

Hodinová dotace 10 vyuč. hodin. Program je akreditován MŠMT v systému DVPP, pod názvem Úvod do Montessori.

Lze objednat jako školení pro pedagogy přímo do vaší MŠ nebo ZŠ.

OBSAH

  1. mýty vs. fakta
  2. proč se některé Montessori škol(c)e raději vyhnout
  3. co z Montessori můžeme dítěti dopřát v běžné domácnosti nebo škol(c)e
  4. Montessori principy v praxi
  • od konkrétního po abstraktní – čemu díte ještě nerozumí
  • ruka je nástrojem ducha – jak smyslový prožitek ovlivňuje rozum a výkon dítěte
  • senzitivní období – jak vhodně zvolit metody učení pro určitá věková období, které potvrzuje i novodobá psychiatrie; jak dítě do ničeho netlačit, ale správně zvolit metodu  dovednost, na kterou je připraveno
  • chyba je přítel – jak budovat zdravé sebevědomí dítěte; jak chybování využít v procesu učení a k osobnímu růstu
  • a další.

Program je složen z teoretické přednášky, diskuse, modelových situací a možnosti nácviku.

Sdílejme dobré věci společně

Vzdělávací centrum – Výchova pro život
Městský kopec 68, Bílovec 743 01

DLE KALENDÁŘE AKCÍ  9.00 - 17. 00