Dětský potenciál na max

Chcete, aby vaše dítě žilo úspěšným životem? Unikátní komunikací posílíte silné stránky svého dítěte. Podpoříte v něm zdravé sebevnímání a naučíte jen rozumně nakládat s nedostatky. Vaše dítě bude vyrovnané a šťastné.

Dostanete návod, jak dítě povzbudit v činnostech, v kterých vyniká. Posílíte jeho vůli a rozvinete jeho vlastní talent. Dostanete řešení na chvíle, kdy dítě prožívá pocit bezmoci či ztráty naděje. Naučíte ho přistupovat k chybám konstruktivně a efektivně. Naučí se říkat „ne“ a vážit si sebe sama. Zdravé sebevědomí dítěte se projeví ve spokojenosti budoucího života.

  • podpora vlastního jednání dítěte (ve skupině) – proč se s kamárády ne/bavit; co dělat, když to ve škole neklape
  • co dělat, když se dítě samo shazuje – řešení odmítání spolupráce, odmítání aktivity ve škole i mimoškolním prostředí
  • jak reagovat na chyby dítěte, jeho sourozenců a přátel – jakou roli zastává vaše dítě v partě, jak se vní cítí a jak dokáže jednotlivé stuace řešit
  • z čeho tzv. dělat vědu a co skutečně řešit – co je a není normální pro daný věk
  • jak podpořit výjmečnost dítěte – pochvaly a tresty
  • co dělat, když se dítě vzdává – podpora rodiče jako základ zdravého sebevnímání