Jak mluvit, aby dítě poslouchalo
(3 – 6 let)

Kurz komunikace obsahuje

Komunikace s dítětem ve věku 3-6 let

 • potřeby dítěte, vývojové schopnosti/limity dítěte – co je schopno dítě pochopit a udělat v určitém věku
 • řešení krizových situací a témat, vznesených i samotnými účastníky
 • jak k dítěti přistupovat v různých věkových obdobích, jak na něj (s ním) mluvit, jak ho motivovat, i jak ho připravit na přestup do školy
 • přednáška, diskuse, modelové situace, možnost nácviku

Jak řešit:

 • období vzdoru (až vzdor do 6 let, např. při převlékání v šatně)
 • efektivní pochvala procesního jednání či výkonu dítěte
 • chyba – jak nejlépe reagovat na chybující chování dítěte
 • nespolupráce při (společném) stravování
 • slovní rušení, křik
 • projevy agrese např. vůči kamarádům/učiteli
 • samostatné zvládání individuální činnosti
 • neochota uklidit po sobě hračky/nádobí
 • vedení k posloupné spolupráci dětí
 • vulgarismy nebo slovní napadání spolužáků
 • komentování nežádoucího chování dětí

Psycho-pedagogický termín “Komentování” jako efektivní nástroj úspěšné komunikace s dětmi.

Garance akreditace MŠMT pod názvem Jak mluvit, aby dítě poslouchalo 3-6.

Po vyplnění nezávazné přihlášky níže Vás budeme kontaktovat a společně si upřesníme podrobnosti.

Vzdělávací centrum – Výchova pro život
Městský kopec 68, Bílovec 743 01

30. 10. 2019  9:00 - 16:00