8. 10. 2018

Vedeme děti ke sportu smysluplně?

Rádi pozorujeme naše děti a svěřence v pohybu. Je v něm neuvěřitelná lehkost, energie a radost. Dítě pohybem objevuje sebe, své možnosti, vlastní sílu, učí se být vytrvalé, zvládat neúspěch. Posiluje své tělo i svou psychiku sám, ze své iniciativy. Pohyb jej zkrátka těší. Tato vnitřní motivace a radost z pohybu jako takového je mnohdy při výchově sportovců podceňována. Přitom se jedná o jeden z nejdůležitějších faktorů majících vliv na dlouhodobé setrvání dítěte v daném sportovním odvětví.

Děti jsou často hodnoceny za výsledek ne za proces. Jsou vystaveny vysokým nárokům, které nedokáží adekvátně zpracovat. Tyto děti jsou pod silným výkonnostním tlakem, tíha očekávání zpravidla negativně ovlivňuje další psychický vývoj jedince, dokonce může vést k fyzickým komplikacím zdravotního stavu dítěte. Jedinec dělá vše pro dosažení „svého“ cíle, tedy vítězství, a to i za cenu porušení morálních zásad svých, své rodiny, sportovní společnosti. Pokud budeme společně s dítětem hodnotit jeho úsilí a průběh daného sportovního výkonu, budeme jej učit nejen jak zvládat prohru a neúspěch, ale také jak analyzovat proces a jak s daným výstupem dále pracovat.

Dalším činitelem, který ovlivňuje dlouhodobý zájem o aktivitu, jsou volní vlastnosti. Přestože je dnešní doba plná možností, stále žijeme ve světě, který vyžaduje dodržování jistých pravidel. Díky nim víme, jak se pohybovat na komunikacích, komu dát přednost při jízdě v autě. Se samozřejmostí platíme účty, chodíme včas do práce, kde dodržujeme další, jasně stanovená pravidla. S podobnými pravidly a omezeními se setkávají nebo budou setkávat naše děti ve škole, ve sportu, v životě. Chceme-li děti naučit sebekontrole, odpovědnosti, vytrvalosti ad. volním vlastnostem, nastavme limity.

Limity jsou v životě důležité. Sice nám v něčem brání, ale současně nás chrání. Dítěti dáme přilbu, když se jede projet na kole. Není to příjemné, ale chrání jej před vážným úrazem. Aby se mohlo dítě úspěšně socializovat musí respektovat určitá pravidla dané skupiny a to stejné očekává od ostatních. Děti moderní doby, mohou mít vše, na co si jen vzpomenou. Naše nejmenší tak mnohdy my sami okrádáme o proces očekávání, těšení se na něco, děti nemusejí přemýšlet nad tím, jaké úsilí by mohli vynaložit k dosažení svého cíle. Nesetkávají se s laskavým odmítnutím a důvěrou vychovatele, že dítě odmítnutí zvládne. Dopřejme našim dětem prožít první frustrace z omezení jejich osobnosti v laskavém rodinném prostředí. Tam, kde je dítě bezpodmínečně milováno, kde se cítí bezpečně.

autorka článku: Mgr. Nikola Dreslerová - absolventka našeho akreditovaného Montessori kurzu


Marian Jelínek profilNa dvě zásadní otázky, které si kladou trenéři, rodiče, učitelé i vychovatelé:
  • Jak mám své dítě správně motivovat a rozvíjet jeho psychickou odolnost?
  • Jak vést dítě k pohybu, aby si ho zamilovalo a vydrželo u něj?
odpověděl sportovní psycholog PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

ROZHOVOR S MARIANEM JELÍNKEM A ATMOSFÉRU Z PŘEDNÁŠKY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT V GALERII >