1. 4. 2018

Setkání s odborníkem (možno hradit ze Šablon – dotace EU pro MŠ a ZŠ)

Beseda pro rodiče žáků v MŠ/1.st. ZŠ. V úspěšné komunikaci naleznou rodiče řešení pro výchovu svých dětí. Nastaví jim žádoucí hranice. Podpoří jejich přednosti, na nichž se dá stavět úspěch. Získají návod, jak dítě efektivně pochválit a ocenit. Při pochybení nebo nežádoucím chování dítěte zachovají rodiče chladnou hlavu a zareagují tak, aby měl trest smysl a co dělat pro to, aby dítě přestalo odmlouvat nebo zlobit. Smysluplný seminář vyzvedne dětský potenciál a naučí děti zdravé sebehodnotě. Rodiče získají řešení na výchovu dětí. Nastaví dětem zdravé hranice a získají jejich respekt.