Úvod do Montessori

Jedinečný seminář, který sklízí ovace rodičů a pedagogů i z běžných MŠ/ZŠ. Montessori principy jsou uváděny v konkrétním a pravém znění. Nabízí tak řešení inkluzivního vzdělávání v běžné školní výuce. Montessori základ prakticky a na smysluplných hračkách.

Možno objednat také jako besedu do knihoven, školek, škol či jiných zařízení, zabývajících se výchovou a vzděláním dětí. (Cena besedy dle domluvy.)

 

Hodinová dotace 10 vyuč. hodin. Program je akreditován MŠMT v systému DVPP, pod názvem Úvod do Montessori.

Lze objednat jako školení pro pedagogy přímo do vaší MŠ nebo ZŠ.

OBSAH

  1. mýty X fakta
  2. proč se některé Montessori škol(c)e raději vyhnout
  3. co z Montessori můžeme dítěti dopřát v běžné domácnosti nebo škol(c)e
  4. Montessori principy v praxi
  • od konkrétního po abstraktní – čemu díte ještě nerozumí
  • ruka je nástrojem ducha – jak smyslový prožitek ovlivňuje rozum a výkon dítěte
  • senzitivní období – jak vhodně zvolit metody učení pro určitá věková období, které potvrzuje i novodobá psychiatrie; jak dítě do ničeho netlačit, ale správně zvolit metodu  dovednost, na kterou je připraveno
  • chyba je přítel – jak budovat zdravé sebevědomí dítěte; jak chybování využít v procesu učení a k osobnímu růstu
  • a další.

Program je složen z teoretické přednášky, diskuse, modelových situací a možnosti nácviku.

Sdílejme dobré věci společně

Vzdělávací centrum – Výchova pro život
Městský kopec 68, Bílovec 743 01

DLE KALENDÁŘE AKCÍ  9.00 - 17. 00