Akreditovaný Montessori kurz PRO RODIČE a PEDAGOGY

Akreditovaný Montessori kurz PRO RODIČE a PEDAGOGY

Chcete šťastné a zdravě sebevědomé děti?

Týdenní kurz předkládá konkrétní a praktické techniky pro rozvoj dětského potenciálu. Žádoucí změny v chování dítěte se projeví okamžitě. Získáte smysluplný a efektivní návod k úspěšné výchově. Docílíte samostatnosti a zdravého sebevědomí dítěte.

Garance akreditace MŠMT ČR. (“Úvod do Montessori a Montessori pedagogika 2-6” – po absolvování můžete působit v Montessori zařízeních.)

Cena: jen 9 890 Kč/ 70 výuk.hodin

* V ceně zahrnuty výukové materiály. Konzultační seminář pro absolventy kurzu zdarma. Kurz je určen zejména pro rodiče a učitele dětí do 6 let, max. 8 let.

OBSAH KURZU

Principy Montessori přístupu

  • Od konkrétního po abstraktní – jak dítě vnímá, chápe, jak funguje představivost do 6 let a po 6. roce života dítěte
  • Ruka je nástrojem ducha – skrze smyslovou činnost k pochopení, proč emoce řídí tělo víc než rozum
  • Senzitivní období – jak vhodně zvolit metody učení pro určitá věková období, jak dítě do ničeho netlačit, ale správně zvolit dovednost, na kterou je připraveno
  • Chyba je přítel – jak chybování využít v procesu učení a k osobnímu růstu
  • a další.

Jednotlivé oblasti Montessori

  • Praktický život – základ sebeobsluhy a soběstačnosti, předškolní příprava
  • Smyslová výchova – jak jsou jednotlivé smysly provázány s jazykovými a předmatematickými dovednostmi
  • Jazyková výuka – rozvoj rodného i cizího jazyka, jak se dítě učí číst a psát pomocí zapojení všech smyslů, jak hravou formou podpořit logopedický a fonologický rozvoj řeči
  • Kosmická výchova – propojení znalostí z oblasti kultury, dějepisu a přírodních věd a jak je rozšiřovat
  • Matematika – základ kritického myšlení a matematických dovedností

Program je akreditován pod názvy Úvod do Montessori a Montessori pedagogika 2-6 podle Školského zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.

Rozviňte dětský potenciál na maximum. Přihlaste se.

Místo konání:  Vzděl. centrum Výchovy pro život, Městský kopec 68, Bílovec 743 01

 

7.-8.,14.-15., 21.-22.4. 2018  9.00 - 17. 00