26. 4. 2018

Kurz: Aby dítě poslouchalo 3-6 let

Chcete, aby vás dítě poslouchalo? Nastavíte dětem zdravé hranice. Bez nervů a křiku zareagujete na nežádoucí jednání dítěte. Efektivní pochvalou povzbudíte dětské sebevědomí. Akreditováno MŠMT. Dítě se bude cítit milováno a respektováno. Možno objednat jako školení pro pedagogy do vaší MŠ/ZŠ.   Cena: 1300 Kč/os.

Obsah

komunikace s dítětem ve věku 3-6 let
 • potřeby dítěte, typické schopnosti/limity dítěte - co je schopno dítě pochopit a udělat v určitém věku
 • řešení krizových situací a témat, vznesených i samotnými účastníky
 • jak k dítěti přistupovat v různých věkových obdobích, jak na něj (s ním) mluvit, jak ho motivovat, i jak ho připravit na přestup do školy
 • přednáška, diskuse, modelové situace, možnost nácviku
Jak řešit:
 • vzdor dítěte (např. při převlékání v šatně),
 • efektivní pochvala procesního jednání či výkonu dítěte,
 • nespolupráce při (společném) stravování,
 • slovní rušení, křik,
 • projevy agrese např. vůči kamarákům/učiteli,
 • samostatné zvládání individuální činnosti,
 • neochota uklidit po sobě hračky/nádobí,
 • vedení k posloupné spolupráci dětí,
 • vulgarismy nebo slovní napadání spolužáků,
 • komentování nežádoucího chování dětí,
 • a další podobné.
Psycho-pedagogický termín “Komentování” jako efektivní nástroj úspěšné komunikace s dětmi. Garance akreditace MŠMT pod názvem Jak mluvit, aby dítě poslouchalo 3-6.  (Cena školení za osobu dle předpisů MŠMT.) Nejbližší termín: 19. 5. 2018, 9:00-17:00, Vzdělávací centrum Výchova pro život (Městský kopec 68, Bílovec 74301) Více na info@vychovaprozivot.cz.